Wat mag er allemaal wel en niet in de grond container?

Om al het ingezamelde afval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een bruikbare grondstof.

Neem bij twijfel daarom altijd contact op en we adviseren je graag.

Wat voor afval mag er in de container voor schone grond?

Wanneer je een van onze containers voor schone grond huurt, dan mag je hier alleen zand, aarde en grond mee afvoeren. In onderstaande opsomming vind je de meest voorkomende zaken die in een dergelijke container afgevoerd kunnen worden.

  • visueel schone grond
  • zand
  • veen
  • aarde
  • klei
  • tuinaarde
  • grond met maximaal 5% wortels, onkruid, steentjes of grind
  • graszoden en grasmatten want die bestaan voor 95% uit grond)

Wat mag er niet in de container voor schone grond?

Het is belangrijk om alleen de toegestane afvalsoorten in de container voor schone grond te plaatsen. Anders geldt er namelijk een ander tarief. Plaats je er bijvoorbeeld puin in dan geldt het tarief voor bouw- en sloopafval. En als er meer dan 5% aan wortels, grind of onkruid in de container zit, dan wordt de container gezien als een container voor vervuilde grond. In beide gevallen geldt een hoger tarief dan het tarief voor schone grond.

Bestel je container voor grond en schoon afval direct online: