Wat mag er allemaal in de groenafval container?

Om al het ingezamelde afval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Hieronder vind je die voor een groenafval container. Om het milieu te sparen is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, waarna het kan worden gerecycled. Dat is duurzaam want op die manier wordt het weer een bruikbare grondstof.

Neem bij twijfel daarom altijd contact op en we adviseren je graag.

Wat voor afval mag er in de container voor groenafval?

Onder groenafval verstaan wij uitsluitend het fijne groenafval dat wordt verkregen door bijvoorbeeld het snoeien van bomen en struiken. Hieronder tref je een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons onder de categorie groenafval vallen.

 • Takken
 • Struiken
 • Bladeren
 • Bloemen en planten
 • Plantenresten en gras
 • Snoeiafval
 • Bomen zoals coniferen
 • Groente-, fruit-, en tuinafval (GFT-afval)
 • Paardenmest met stro, zaagsel of vlas (max. 20%!)
 • Gras (maar geen graszoden want die bestaan hoofdzakelijk uit grond)

Wat mag er niet in de groenafvalcontainer?

Hieronder tref je een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons niet onder de categorie groenafval vallen.

 • Mest
 • Grond (max. 10%)
 • Boomstobben of boomstronken
 • Plastic, papier en glas
 • Tuinhout en -palen
 • Riet
 • Stenen
 • Etensresten
 • Zand
 • Gras(zoden)

Groenafvalcontainer bestellen

Je kunt bij ons groenafval containers bestellen in de maten: 3m3, 6m3, 10m3, 15m3 en 40m3. Bepaal van tevoren hoeveel groenafval je u verwacht te willen af te voeren, zodat we de juiste container bij je kunnen afleveren. Neem bij vragen contact op voor meer informatie.

Bestel je container voor groenafval direct online: