Wat mag er wel in de container voor dakafval?

Om al het ingezamelde dakafval zo goed en duurzaam mogelijk te verwerken gelden er per type container verschillende regels. Voor het milieu is het goed om je afval zo veel mogelijk te scheiden, zodat het kan worden gerecycled. Zo wordt het weer een bruikbare grondstof.

Neem bij twijfel daarom altijd contact met ons op en we adviseren je graag.

Wat voor afval mag er in de container voor dakafval?

Onder dakafval wordt ook wel verstaan dakleer, dakbedekking, bitumen en teer. Dakafval mag vermengd zijn met andere afvalsoorten, maar niet met dakgrind, puin, stenen, zand of grond. Hieronder tref je een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons onder de categorie dakafval vallen.

  • Dakleer, vrij van teer en andere verontreinigingen
  • Dakbedekking

Wat mag er niet in de container voor dakafval?

Hieronder tref je een opsomming aan van de meest voorkomende afvalsoorten die bij ons niet onder de categorie dakafval vallen.

  • Aanhangend isolatiemateriaal, hout en aluminium daktrimmen
  • Dakgrind
  • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
  • Dakpannen
  • Teerhoudend en bitumen afval

Bestel je container voor dakafval direct online: