Overig afval


Heeft u afval dat niet op onze website genoemd wordt? Dan bestaat er een kans dat wij uw afval toch kunnen accepteren. Neem in dat geval contact op met met Jeljer Bouma (06 – 41 06 00 81) en vraag naar de mogelijkheden.